Koeltechniek

Dagelijks heeft u te maken met verschillende soorten koeltechniek, zonder dat u zich er bewust van bent. Een koeltechnische installatie die (bijna) iedereen thuis heeft, is de koelkast. Met koeltechniek koel je een afgesloten ruimte of houdt je een bepaalde substantie koel. Dit doe je door de warmte aan een ruimte of object te ontrekken. Deze warmte wordt ergens anders in de ruimte weer afgegeven.

Koeltechniek komt in het dagelijkse leven van ons veel voor zonder dat we dat bewust door hebben. © JackNess - FotoliaKoeltechniek is onontbeerlijk voor verschillende industriële toepassingen. Denk aan koelcellen, klimaatgestuurde installaties en aircosystemen.

Klimaatgroep Holland

Koeltechniek speelt zoals u ziet een grote rol in het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk dat het koelen of ventileren van verschillende soorten ruimten goed georganiseerd en geïnstalleerd wordt. Klimaatgroep Holland is een van de meer bekendere organisaties die u hiervoor kunt benaderen.

Enkele voorbeelden waarin koeltechniek een bepalende rol speelt:

 • De medische sector: in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen moet de temperatuur goed gereguleerd worden, omdat zieke en oudere mensen eerder ontvankelijk zijn voor temperatuursverschillen die invloed hebben op de lichamelijke gesteldheid. Oudere mensen hebben een groter risico verkouden te worden als het ergens koud is.
 • De land- en tuinbouw: Denkt u aan het bewaren van verse producten. Of de koelcellen en vriescellen (groente en fruit, bloemen en bloembollen), food processing (groenteverwerking en visverwerking) en clean rooms (bijvoorbeeld kweekruimten, groeikamers, kweeklaboratoria en geconditioneerde verwerkingsruimtes).
 • Gezondheidscentrum: Het reguleren van de temperatuur in een gezondheidscentrum vraagt extra aandacht. Dat komt omdat er in verschillende ruimtes een andere temperatuur vereist is. Denkt u zich in dat u dezelfde temperatuur zou hebben tijdens een massage en tijdens het lopen op de loopband.
 • Winkelcentrum: In winkelcentra is het doel om de consument zo lang mogelijk binnen te houden. Het winkelcentrum dient een goede gevoelstemperatuur te hebben voor de consument. Als het buiten regent of juist heel warm is, is dat een voordeel voor een winkelcentrum waarin een goede koelinstallatie is geïnstalleerd.
 • Sauna: Bij een sauna is het belangrijk om rekening te houden met de omgevingstemperatuur en de luchtvochtigheid. Daarbij moet de badwatertemperatuur niet te veel verschillen van de omgevingstemperatuur.
 • Scholen: Een goed airconditioning systeem zorgt ervoor dat de verhouding tussen luchtvochtigheid en temperatuur optimaal is op school en tevens dient het airconditioning systeem niet te veel geluid te maken.©

  U kunt zich voorstellen dat airconditioning op school heel belangrijk is voor uw zoon of dochter. Wat geldt voor uw kantoor geldt namelijk ook voor scholen; er moet een goede verhouding zijn tussen de luchtvochtigheid en temperatuur. Daarnaast moeten kinderen of scholieren zich goed kunnen concentreren. Dat betekent dat de airconditioning niet te veel lawaai mag produceren. Het is ook belangrijk om de temperatuur van de leslokalen onafhankelijk van elkaar in te kunnen stellen. Er zal namelijk per klas een verschillend aantal leerlingen zijn.

Bent u ondernemer en wilt u meer informatie over de mogelijkheden van klimaatbeheersing voor uw bedrijf of specifieke branche. Neem dan eens een kijkje op de site van Klimaatgroep Holland

Eisen koeltechniek installaties

Het protocol van Montreal is een internationaal verdrag om de ozonlaag te beschermen.© racamani - FotoliaDe huidige koelltechniek heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt als er gekeken wordt naar de koeltechniek van een paar jaar geleden. Moderne installaties produceren niet veel lawaai, zijn zuinig, hebben een goede kwaliteit en verzekeren u van een optimale temperatuurbeheersing. Koeltechniek installaties dienen uiteraard ook te voldoen aan de hedendaagse wettelijke eisen. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Protocol van Montreal: Het protocol van Montreal is een internationaal verdrag. Dit verdrag is opgesteld om de ozonlaag te beschermen. Zo is erin opgenomen dat de productie van een aantal stoffen, waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten, uit te faseren. Het verdrag is van kracht sinds 1 januari 1989.
 2. STEK: Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf. Deze regeling is opgericht om ozonaantastende stoffen te reguleren. Tot 1 juli 2011 is een STEK-Bedrijfscertificaat nog voldoende.Vanaf 1 januari 2010 krijgt u geen STEK-bedrijfscertificaat meer, maar een F-gassen bedrijfscertificaat. Dit certificaat heeft u nodig als u in bezit bent van een installatie die werkt met koeltechniek of als u onderhoudswerkzaamheden wilt verrichten aan de koelinstallatie.
  De F-gassen regeling is opgenomen in de Europese regelgeving. De regeling is van toepassing op heel Europa. In deze F-gassen regeling staan de eisen waaraan een koelinstallatie moet voldoen op basis van

  • ontwerp
  • samenstelling
  • werking van de koelinstallatie

F-gassen zijn koudemiddelen met bepaalde chemische eigenschappen die bijdragen aan het broeikaseffect. Bent u in het bezit van een F-gassen bedrijfscertificaat, dan is dat een bewijs dat er bij uw koelinstallaties geen koudemiddelen vrijkomen als de koelinstallatie in werking is. Daarnaast is het certificaat een bewijs dat u periodieke controles en onderhoud uitvoert. Hiervoor heeft u ook de juiste papieren.

Lees verder over airco in bedrijven.

Lees verder over airco in voertuigen.