Sick Building Syndroom

Veel kantoormedewerkers kunnen er last van krijgen: het Sick Building Syndroom (SBS). Wat is de oorzaak van het Sick Building Syndroom?

Het gebrek aan klimaatbeheersing in de directe kantooromgeving is volgens onderzoekers de reden voor het Sick Building Syndroom.

Sick Building Syndroom symptomen

Onderzoekers stellen dat het Sick Building Syndroom ontstaat door een gebrek aan klimaatbeheersing.©laurent hamels - Fotolia

De kenmerkende symptomen van het Sick Building Syndroom zijn:

 • hoofdpijn;
 • branderige ogen;
 • vermoeidheid;
 • lusteloosheid of zelfs depressiviteit;
 • irritaties van neus, keel en lagere luchtwegen.

Opvallend is dat de klachten die kenmerkend zijn voor het Sick Building Syndroom in het weekend vaak verdwijnen. Het Sick Building Syndroom kan in ernstige gevallen leiden tot langere perioden van ziekteverzuim. Om van het Sick Building Syndroom te kunnen spreken, moeten deze verschijnselen voorkomen bij meerdere collega’s. Gezien de vage klachten, wordt de diagnose Sick Building Syndroom vaak pas langere tijd na het ontstaan van de symptomen gesteld.

Oorzaken Sick Building Syndroom

Een te hoge of lage temperatuur en luchtvochtigheid in de werkomgeving leidt volgens veel onderzoekers en adviseurs tot het Sick Building Syndroom. Dat ontstaat door:

 • slechte klimaatbeheersing;
 • bacteriën;
 • chemische stoffen;
 • luchtverontreiniging door kantoorapparatuur of rokende werknemers;
 • de afwezigheid van een goed functionerende klimaatinstallatie;
 • stress.

Voorkomen Sick Building Syndroom

Door het uitschakelen of verminderen van de risicofactoren kunt u als werknemer maar ook als werkgever het Sick Building Syndroom voorkomen. Frisse lucht toelaten in het kantoor is de eerste maatregel die u kunt nemen. Daarbij is het belangrijk om de kamertemperatuur laag te houden. Verder kunt u overwegen om:

 • regelmatig vloeren en meubelen schoon te maken
 • kamerbreed tapijt te vermijden
 • materialen die chemische stoffen kunnen afscheiden niet aanschaffen

Wellicht ook een interessant artikel voor u: Serverruimte koeling.

Kosten Sick Building Syndroom

Ook de winst voor de werkgever kan door het zorgen voor een gezond binnenklimaat flink schelen.©Daniel Ernst - FotoliaDe productiviteit van een werknemer die in een gezond binnenklimaat werkt, kan 3600 euro per jaar hoger zijn dan een werknemer die werkt in een ongezond binnenklimaat. Dat stelt de Nederlandse professor Bluyssens. Frisse lucht kan dus het Sick Building Syndroom op grote schaal voorkomen en levert zelfs een flink bedrag op. In Nederland levert een gezond binnenklimaat een productiviteitswinst van 2,1 tot 12,4 miljard euro op jaarbasis.

Een andere zicht op het Sick Building Syndroom

Volgens ander onderzoek in 2006 naar het Sick Building Syndroom was het niet zozeer het binnenklimaat dat het probleem was voor werknemers. De volgende factoren bleken veel belangrijker:
Werknemers die invloed hadden op het binnenklimaat (denk bijvoorbeeld aan het kunnen openen van een raam) hadden minder klachten dan werknemers die geen invloed konden uitoefenen op het binnenklimaat.
Werkstress en slecht contact met leidinggevenden en collega’s hebben een nog sterkere invloed op het Sick Building Syndroom. Worden werknemers positief gemotiveerd door hun leidinggevenden of hun collega’s dan ervaren zij minder klachten die passen bij het Sick Building Syndroom dan werknemers die dat niet hebben.

Het onderzoek werd gehouden onder 4052 Britse ambtenaren die in 44 verschillende gebouwen werkten. Het Sick Building Syndroom hangt volgens dit onderzoek dus meer samen met psychologische omstandigheden die op het werk voorkomen dan de toestand van het gebouw. De vraag is in hoeverre men nog kan spreken van het Sick Building Syndroom…Wat vindt u? Laat het ons weten via de poll!

Ga terug naar het menu: Airco in bedrijven.